Resultatanalyse 2014 – 2018

Beløp i hele 1.000 kroner

Resultatanalyse 2014 – 2018(beløp i hele 1.000 kroner)
20142015201620172018
Renteinntekter og lignende inntekter368 687323 283287 758293 890311 190
Rentekostnader og lignende kostnader201 812153 149112 670112 387118 906
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER166 875170 134175 088181 503192 284
Utbytte7 0136 44014 7477 5487 546
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester42 57442 54338 92442 01845 644
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4 3304 3094 2874 6384 864
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m.3 771-4 3074 7894 7462 628
Andre driftsinntekter2 7303 1623 2283 5792 120
Netto andre driftsinntekter51 75843 52957 40153 25353 074
SUM DRIFTSINNTEKTER218 633213 663232 489234 756245 358
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader47 17050 39138 84254 99159 461
Administrasjonskostnader39 12339 08837 74235 90837 379
Ordinære avskrivninger6 9657 0406 9336 5346 368
Driftskostnader faste eiendommer3 0432 7863 7762 8413 088
Andre driftskostnader13 54713 95514 70013 24616 618
SUM DRIFTSKOSTNADER109 848113 260101 993113 520119 915
DRIFTSRESULTAT FØR TAP108 785100 403130 496121 236125 443
 – tap på utlån, garantier mv.39 66933 17438 22141 27816 618
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP69 11667 22992 27579 958108 825
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm.16 489-3005935 610
Skatt på ordinært resultat19 60118 06821 26019 68326 948
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET66 00449 13171 01560 86887 487

 

 Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital20142015201620172018
Renteinntekter og lignende inntekter4,203,533,012,872,93
Rentekostnader og lignende kostnader2,301,671,181,101,12
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER2,092,031,831,771,81
Utbytte0,080,070,150,070,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester0,490,470,410,410,43
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester0,050,050,040,050,05
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m.0,04-0,050,050,050,02
Andre driftsinntekter0,030,030,030,030,02
Netto andre driftsinntekter0,590,560,470,520,5
Sum driftsinntekter2,582,592,302,292,31
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader0,540,550,410,540,56
Administrasjonskostnader0,450,430,390,350,35
Ordinære avskrivninger0,080,080,070,060,06
Driftskostnader faste eiendommer0,030,030,040,030,03
Andre driftskostnader0,150,150,150,130,13
Sum driftskostnader1,391,271,241,111,13
DRIFTSRESULTAT FØR TAP1,191,321,061,181,18
 – tap på utlån, garantier mv.0,450,360,400,400,16
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP0,790,960,660,781,03
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm.0,190,000,000,010,05
Skatt på ordinært resultat0,220,200,220,190,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET0,580,760,440,590,82