Balanseutvikling 2014 – 2018

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER20142015201620172018
Likvider755 193893 198669 619777 1541 001 380
Verdipapirer820 450863 757895 4841 059 4891 159 359
Utlån7 072 1427 453 8277 924 2418 250 1228 891 099
 – sum nedskrivninger-58 010-61 896-49 073-49 935-42 405
Andre eiendeler159 949124 475113 270111 004117 818
Sum eiendeler8 749 7249 273 3619 553 54110 147 83411 127 261

 

GJELD OG EGENKAPITAL20142015201620172018
Innskudd fra banker3 6174 1106 0116 2193 164
Innskudd fra kunder6 668 5897 339 8937 745 8908 223 9548 612 691
Annen gjeld1 099 860910 431602 680895 7411 410 455
Ansvarlig kapital (tellende)977 6581 018 9271 198 9601 021 9201 100 951
Sum gjeld og egenkapital8 749 7249 273 3619 553 54110 147 83411 127 261

 

Kapitaldekningsprosent20,0819,9121,1121,6921,22
Kjernekapitalprosent17,5217,4718,9219,5419,23
Ren kjernekapitalprosent15,2715,3216,9817,5617,42
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans AS16,5515,94
Uvektet kjernekapitalprosent10,1710,4910,37
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert9,388,16

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital8 768 8639 145 8499 573 29710 234 62410 616 902