Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Det framgår av tallene at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner):

HaugesundBømloTysværVindafjordSveio
 2018201720182017201820172018201720182017
Innskudd fra kunder3.519,63.148,0431,9430,7864,9749,91.545,31.610,3474,3341,1
Utlån3.811,23.624,0513,4488,81.446,31.349,72.181,52.100,6307,0299,1

Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett noe høyere enn utlån til kunder bosatt i Haugesund. Av den totale aktivitetskapitalen i banken (sum av innskudd og utlån) gjelder 51 prosent kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.