Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2018. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2019, og for utmerket samarbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2018/21. februar 2019

Reidar Pedersen
Leder
Reidar Pedersen
Leder
John Erik Hagen
Nestleder
John Erik Hagen
Nestleder
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Jone Tveit
Jone Tveit
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland